ผลงานที่ผ่านมา

จัดส่งตู้คอนเทนเทนเนอร์ 40’GP ให้โครงการบ้านพักตู้คอนเทนเนอร์

จัดส่งตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40’High Cube ให้กับโครงการโรงแรม

จัดส่งตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40’High Cube ให้กับโครงการร้านอาหาร