ตู้สินค้าแบบแห้ง

ตู้สินค้าแบบแห้ง (Dry Container) หรือที่เรียกกันว่าตู้แห้ง (Dry Van (DV), Dry Container (DC), General Purpose (GP)) ใช้สำหรับบรรทุกสินค้าทั่วไปซึ่งเป็นสินค้าที่ไม่ต้องการการรักษาอุณหภูมิ ได้แก่ อาหารแห้ง, เฟอร์นิเจอร์, สินค้าอุปโภคบริโภค เป็นต้น

ยาวกว้างสูง
ภายนอก20’-0”(6.10 เมตร)8’-0”(2.44 เมตร)8’-6”(2.59 เมตร)
ภายใน19’4”(5.90 เมตร)7’8”(2.34 เมตร)7’9”(2.38 เมตร)
ประตู19’4”(5.90 เมตร)7’8”(2.34 เมตร)7’6”(2.27 เมตร)
  • Maximum Gross Weight : 30,480 กิโลกรัม (67,200 ปอนด์)
  • Tare Weight : 2,200 กิโลกรัม (4,850 ปอนด์)
  • Payload : 28,280 กิโลกรัม (62,350 ปอนด์)