ตู้สินค้ารักษาอุณหภูมิ

ตู้สินค้ารักษาอุณหภูมิ (Refrigerated Container) หรือตู้เย็นคอนเทนเนอร์ (Refrigerant Container (RF), Reefer Container) เป็นตู้สินค้าประเภทที่มีเครื่องปรับอากาศ มีการปรับอุณหภูมิในตู้สินค้าได้ ซึ่งตามมาตรฐานต้องสามารถปรับอุณหภูมิได้อย่างน้อย –18 องศาเซลเซียส โดยเครื่องทำความเย็นนี้อาจจะติดอยู่กับตัวตู้หรือมีปลั๊กใช้กระแสไฟฟ้าต่อจากนอกตู้ โดยจะต้องมีที่วัดอุณหภูมิแสดงให้เห็นสถานะของอุณหภูมิของตู้สินค้า ใช้บรรจุสินค้าที่ต้องการการควบคุมอุณหภูมิ ได้แก่ อาหารสด, อาหารแช่แข็ง, ไอศกรีม, แบบแม่พิมพ์, อุปกรณ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น โดยเครื่องทำความเย็นมีหลากหลายยี่ห้อ แต่ที่เป็นที่นิยมในประเทศไทย คือยื่ห้อ Carrier ,Thermoking และ Daikin

ยาวกว้างสูง
ภายนอก20’-0”(6.10 เมตร)8’-0”(2.44 เมตร)8’-6”(2.59 เมตร)
ภายใน17’6”(5.34 เมตร)7’2”(2.20 เมตร)7’4”(2.25 เมตร)
ประตู17’6”(5.34 เมตร)7’3”(2.21 เมตร)7’3”(2.21 เมตร)
  • Maximum Gross Weight : 30,480 กิโลกรัม (67,200 ปอนด์)
  • Tare Weight : 2,200 กิโลกรัม (4,850 ปอนด์)
  • Payload : 28,280 กิโลกรัม (62,350 ปอนด์)