ตู้ชนิดพิเศษ

ตู้ชนิดพิเศษ (Special Container) ได้แก่ ตู้คอนเทนเนอร์ผ้าใบเปิดด้านข้าง (Open side(OS)), ตู้คอนเทนเนอร์ผ้าใบเปิดด้านบน (Open top (OT)), ตู้คอนเทนเนอร์บรรจุเครื่องจักร (Container for oversize cargo, Flat Rack) และตู้คอนเทนเนอร์แบบอื่นที่ใช้ในงานเฉพาะทาง

ตู้คอนเทนเนอร์ผ้าใบเปิดด้านบน (Open Top) เป็นตู้ซึ่งส่วนใหญ่จะมีขนาด 40 ฟุต โดยจะออกแบบมาไม่ให้มีหลังคา สำหรับใช้ในการวางสินค้าขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักร ซึ่งไม่สามารถขนย้ายผ่านประตูตู้ได้ จึงต้องขนย้ายโดยการยกส่วนบนของตู้แทน

ตู้สินค้าโครงเหล็กสี่เหลี่ยม (Flat-rack) เป็นตู้คอนเทนเนอร์แบบพื้นราบมีขนาดกว้างและยาวตามไซส์ของตู้คอนเทนเนอร์ขนาดมาตรฐาน โดยจะเป็นตู้คล้ายกับตู้สินค้าแบบแห้งแต่พื้นเป็นแท่นสำหรับใส่สินค้าที่มีลักษณะพิเศษ เช่น เครื่องจักร, แท่งหิน, ประติมากรรม, รถแทรกเตอร์ ซึ่งสินค้าเหล่านี้ อาจจะขนส่งด้วยเรือที่เป็นเรือธรรมดา แต่ถ้าหากขนส่งด้วยเรือระบบคอนเทนเนอร์แล้วก็จะต้องมาวางในชั้นวางเพื่อให้สามารถจัดเรียงกันในรูปแบบที่เป็นช่อง ซึ่งเป็นลักษณะของเรือที่ไว้สำหรับขนส่งตู้คอนเทนเนอร์

ยาวกว้างสูง
ภายนอก20’-0”(06.10 เมตร)8’-0”(2.44 เมตร)8’-6”(2.59 เมตร)
ภายใน19’4”(11.4 เมตร)7’8”(2.24 เมตร)7’9”(2.18 เมตร)
  • Maximum Gross Weight : 24,000 กิโลกรัม (52,910 ปอนด์)
  • Tare Weight : 2,410 กิโลกรัม (5,310 ปอนด์)
  • Payload : 47,600 กิโลกรัม (21,590 ปอนด์)