Container Repair Service

บริษัท เอ็ม ริช อีควิปเม้นท์ แมนเนจเมนท์ จำกัด มีบริการดูแลรักษาและซ่อมแซมตู้คอนเทนเนอร์ทุกประเภท

1. บริการซ่อมแซมตู้คอนเทนเนอร์ที่เกิดความเสียหายจากการใช้งาน ด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่มีคุณภาพและทันสมัย
2. เราทำการเสนอราคาส่งให้ลูกค้าก่อนที่จะทำการซ่อมเพื่อให้ลูกค้าทราบรายละเอียดและอนุมัติการซ่อม
3. บริการทำความสะอาดก่อนที่จะส่งถึงมือลูกค้า เมื่อมีกลิ่นเหม็นค้างในตู้คอนเทนเนอร์ที่เกิดจากการขนส่งสินค้า มั่นใจได้เลยว่าตู้คอนเทนเนอร์ที่ได้รับจากทางเราสะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล
4. ดูแลระบบไฟสำหรับตู้คอนเทนเนอร์แบบเย็น (Reefer Container)โดยช่างมืออาชีพพร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

Survey Container

บริษัท เอ็ม ริช อีควิปเม้นท์ แมนเนจเมนท์ จำกัด มีบริการตรวจสอบคุณภาพตู้คอนเทนเนอร์ก่อนนำไปใช้งานทุกประเภท

1. เราบริการตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ โดยช่างที่มีประสบการณ์
2. เราทำการตรวจสอบอย่างละเอียดทั้งตู้เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายเมื่อนำไปใช้งาน

PRE-TEST INSPECTION
ก่อนที่บริษัทจะทำการปล่อยตู้คอนเทนเนอร์ให้กับลูกค้า ตู้คอนเทนเนอร์ทุกใบจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบที่เข้มงวดทั้งสภาพภายนอกภายในตู้คอนเทนเนอร์และเครื่องทำความเย็น เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับตู้คอนเทนเนอร์ที่มีเครื่องทำความเย็นอยู่ในสภาพทำงานที่สมบูรณ์